ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป.หนองคาย เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป.หนองคาย เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 69 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน