ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1 55 เข้าร่วม 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน