ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสังคม สพป.หนองคาย เขต 1 95.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป.หนองคาย เขต 1 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 90.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสาริกา สพป.หนองคาย เขต 1 82.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.หนองคาย เขต 1 78.22 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนากอ สพป.หนองคาย เขต 1 72.82 เงิน 6  
7 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 69.54 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.หนองคาย เขต 1 66.06 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สพป.หนองคาย เขต 1 62.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง สพป.หนองคาย เขต 1 34.73 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน