ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป.หนองคาย เขต 1 73.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ” สพป.หนองคาย เขต 1 64.43 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1 49.99 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก สพป.หนองคาย เขต 1 45.36 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนป่าสัก สพป.หนองคาย เขต 1 36.72 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองนาง สพป.หนองคาย เขต 1 35.18 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา สพป.หนองคาย เขต 1 34.79 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.หนองคาย เขต 1 31.82 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 24.09 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน