ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 86.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป.หนองคาย เขต 1 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” สพป.หนองคาย เขต 1 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสังคม สพป.หนองคาย เขต 1 80.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 80.8 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป.หนองคาย เขต 1 79.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองผือ สพป.หนองคาย เขต 1 79.4 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.หนองคาย เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 77.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.หนองคาย เขต 1 76.6 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน