ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโสกกล้า สพป.หนองคาย เขต 1 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน สพป.หนองคาย เขต 1 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” สพป.หนองคาย เขต 1 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ สพป.หนองคาย เขต 1 80.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ สพป.หนองคาย เขต 1 79.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป.หนองคาย เขต 1 74.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน