ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป.หนองคาย เขต 1 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 80.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 76.75 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน