ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองผือ สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านม่วง สพป.หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน