ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านถิ่นทองเหนือ สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสาวแล สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตอแก สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป.หนองคาย เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป.หนองคาย เขต 1 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหัสดี สพป.หนองคาย เขต 1 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนหินโงมวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน