ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 72 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสาริกา สพป.หนองคาย เขต 1 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 34 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป.หนองคาย เขต 1 30 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป.หนองคาย เขต 1 28 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 28 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง สพป.หนองคาย เขต 1 26 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1 22 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 14 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 2 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน