ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป.หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกคอน สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 4  
7 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 4  
8 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 4  
9 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 4  
10 โรงเรียนบ้านสาวแล สพป.หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน