ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสาริกา สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต 1 88.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1 85.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 82.56 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 78.72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 68.75 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน