ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโสกกล้า สพป.หนองคาย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน