ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 77 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.หนองคาย เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป.หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก สพป.หนองคาย เขต 1 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1 46 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน