ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป.หนองคาย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคลอง สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 8  
11 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 70 เงิน 8  
12 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา สพป.หนองคาย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน