ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” สพป.หนองคาย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลสาริกา สพป.หนองคาย เขต 1 88 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน