ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 0 -
4 ธนากรสงเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 0 -
5 บ้านทุ่มฝาง สพป.หนองคาย เขต 1 0 -
6 บ้านว่าน สพป.หนองคาย เขต 1 0 -
7 บ้านเทา-นาบอน สพป.หนองคาย เขต 1 0 -
8 อาโอยาม่า 2 สพป.หนองคาย เขต 1 0 -

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 94.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าสำราญ สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าสัก สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสง่า สพป.หนองคาย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธนากรสงเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 4

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธนากรสงเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าสำราญ สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพธิ์ตาก สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านหนองบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 79 เงิน 4

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสง่า สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป.หนองคาย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง ชนะเลิศ
2 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 77 เงิน ชนะเลิศ
2 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าสัก สพป.หนองคาย เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป.หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 4
5 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 4
6 ชุมชนบ้านพวก สพป.หนองคาย เขต 1 58 เข้าร่วม 6
7 บ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1 46 เข้าร่วม 7

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 95.75 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป.หนองคาย เขต 1 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกวดโคกสว่าง สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลดอนไผ่ สพป.หนองคาย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแก้งใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 58 เข้าร่วม 4
5 บ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1 55 เข้าร่วม 5

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสง่า สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านท่าสำราญ สพป.หนองคาย เขต 1 79 เงิน 5
6 ธนากรสงเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนากอ สพป.หนองคาย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านพวก สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 4
5 ธนากรสงเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 4
6 ชุมชนบ้านโพนสา สพป.หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง 6
7 บ้านเทพประทับ สพป.หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสง่า สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ

คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพป.หนองคาย เขต 1 72 เงิน ชนะเลิศ
2 อนุบาลสาริกา สพป.หนองคาย เขต 1 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 34 เข้าร่วม 4
5 บ้านกวดโคกสว่าง สพป.หนองคาย เขต 1 30 เข้าร่วม 5
6 บ้านเทา-นาบอน สพป.หนองคาย เขต 1 28 เข้าร่วม 6
7 อนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 28 เข้าร่วม 6
8 บ้านศูนย์กลาง สพป.หนองคาย เขต 1 26 เข้าร่วม 8
9 บ้านเมืองบาง สพป.หนองคาย เขต 1 22 เข้าร่วม 9
10 คุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 14 เข้าร่วม 10
11 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 2 เข้าร่วม 11

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแก้งใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ชุมชนบ้านโพนสา สพป.หนองคาย เขต 1 87 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านพวก สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง 5
6 อนุบาลดอนไผ่ สพป.หนองคาย เขต 1 86 ทอง 5
7 บ้านหนองบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง 7

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหมือดแอ่ สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแก้งใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นาฮีนุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโพนสา สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแก้งใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่ สพป.หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาฮีนุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านพวก สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 คำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าสำราญ สพป.หนองคาย เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป.หนองคาย เขต 1 75 เงิน 4

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลดอนไผ่ สพป.หนองคาย เขต 1 94.4 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสง่า สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป.หนองคาย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าสัก สพป.หนองคาย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหงส์ทองสามขา สพป.หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป.หนองคาย เขต 1 83 ทอง 4
5 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป.หนองคาย เขต 1 73 เงิน 5
6 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 1 72 เงิน 6

การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสง่า สพป.หนองคาย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 นาฮีนุเคราะห์ สพป.หนองคาย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑