หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 80 55 75.34% 11 15.07% 5 6.85% 2 2.74% 73
2 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 64 45 71.43% 10 15.87% 1 1.59% 7 11.11% 63
3 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 39 30 78.95% 6 15.79% 2 5.26% 0 0% 38
4 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 35 25 73.53% 6 17.65% 1 2.94% 2 5.88% 34
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 31 23 79.31% 4 13.79% 2 6.9% 0 0% 29
6 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว 33 21 72.41% 7 24.14% 0 0% 1 3.45% 29
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 42 19 47.5% 7 17.5% 4 10% 10 25% 40
8 โรงเรียนบ้านว่าน 32 19 65.52% 6 20.69% 1 3.45% 3 10.34% 29
9 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 24 18 75% 2 8.33% 1 4.17% 3 12.5% 24
10 โรงเรียนบ้านเมืองบาง 33 17 53.13% 9 28.13% 0 0% 6 18.75% 32
11 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 20 17 85% 2 10% 0 0% 1 5% 20
12 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 36 15 51.72% 7 24.14% 1 3.45% 6 20.69% 29
13 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 23 15 68.18% 6 27.27% 1 4.55% 0 0% 22
14 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 18 12 80% 1 6.67% 2 13.33% 0 0% 15
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 14 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
16 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 20 11 57.89% 7 36.84% 1 5.26% 0 0% 19
17 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 19 11 73.33% 1 6.67% 3 20% 0 0% 15
18 โรงเรียนบ้านไร่ 16 11 68.75% 1 6.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
19 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 14 10 71.43% 2 14.29% 0 0% 2 14.29% 14
20 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 13 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
21 โรงเรียนบ้านโคกคอน 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
22 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 12 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 21 9 52.94% 7 41.18% 0 0% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 14 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
25 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 20 9 50% 3 16.67% 1 5.56% 5 27.78% 18
26 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 13 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
27 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 20 8 42.11% 8 42.11% 1 5.26% 2 10.53% 19
29 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 13 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
30 โรงเรียนอนุบาลสาริกา 11 8 72.73% 0 0% 1 9.09% 2 18.18% 11
31 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
32 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 18 7 38.89% 3 16.67% 2 11.11% 6 33.33% 18
33 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 14 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
34 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนป่าสักวิทยา 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
36 โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านหนองแวง 11 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
38 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 21 6 37.5% 7 43.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
39 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา 18 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
40 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
42 โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์ 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
44 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านโสกกล้า 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านสาวแล 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 11 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
49 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
50 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
52 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
53 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนบ้านเดื่อ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนหินโงมวิทยา 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา 7 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
62 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 7 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านโพนพระ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 16 3 21.43% 6 42.86% 1 7.14% 4 28.57% 14
66 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 8 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนบ้านเทพประทับ 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนบ้านหนองนาง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
70 โรงเรียนบ้านเวียงคุก 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
71 โรงเรียนอนุบาลสังคม 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนบ้านดงต้อง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านหนองผือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านแสนสุข 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
76 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
77 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
78 โรงเรียนบ้านพานพร้าว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนหัวหาดวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 16 2 18.18% 8 72.73% 0 0% 1 9.09% 11
83 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านนากอ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
85 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
87 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านปากโสม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านดงบัง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนสีกายวิทยาคม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
94 โรงเรียนบ้านดงนาคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านโคกคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านกองนาง 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนบ้านหัวทราย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนอนุบาลหัสดี 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
106 โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านเสียว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
108 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนฉันทนาวันรถ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนนาอ่างสร้างอ่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านขุมคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านตอแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านนาคลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านนาบง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านน้ำโมง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนอนุบาลจินลดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านน้ำทอน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านวังยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังสี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านม่วง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ” 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านป่าสัก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
139 โรงเรียนจอมมณี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
140 โรงเรียนจันทราราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
141 โรงเรียนบ้านนาโคก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
142 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
143 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]