หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 711 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
-
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 711 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 224 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หน้าอาคาร ๒ ห้อง เต้นท์ ๒ หน้าอาคาร ๒ 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 224 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ห้องคอม 4 ห้อง ห้องคอม 4 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ห้องคอม 5 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 712 11 ต.ค. 2555 13.00-15.00
-
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 712 11 ต.ค. 2555 10.00-12.00
-
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 223 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]