หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 311 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 311 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 211 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 312 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 212 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 213 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 3 ห้อง 312 12 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 7 ห้อง 734 11 ต.ค. 2555 08.00-16.00
-
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 214 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 5 ห้อง 521 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 221 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 5 ห้อง 521 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 222 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 5 ห้อง 522 11 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 223 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 5 ห้อง 522 11 ต.ค. 2555 13.00-16.00
-
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อาคาร 2 ห้อง 224 12 ต.ค. 2555 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]