ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สพป. สุรินทร์ เขต 3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านปะอา สพป. ตราด เขต 1 20 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 20 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 20 เข้าร่วม 4  
7 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 10 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 10 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 10 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 10 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 10 เข้าร่วม 7  
12 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) สพป. ราชบุรี เขต 1 10 เข้าร่วม 7  
13 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง เขต 1 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป. พัทลุง เขต 1 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนวัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร เขต 1 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป. ลำปาง เขต 2 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สพป. ราชบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน