ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 80.7 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ สพป. นครปฐม เขต 2 78.4 เงิน 5  
6 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร เขต 1 78.4 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 74.4 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 62.2 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดควนเกย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 57.6 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 44.6 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 28.3 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน