หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000631 โรงเรียนนาสาร 1 1 1
2 000640 โรงเรียนบ้านคลองจัน 1 1 1
3 000650 โรงเรียนบ้านคลองโร 1 1 1
4 000660 โรงเรียนบ้านควนใหม่ 1 21 5
5 000670 โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1 1 1
6 000692 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1 40 8
7 000732 โรงเรียนบ้านบางรูป 4 11 8
8 000742 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1 2 2
9 000743 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 5 2
10 000750 โรงเรียนบ้านปลายศอก 1 1 1
11 000760 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 1 3 2
12 000764 โรงเรียนบ้านพรุแชง 2 2 2
13 000792 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 3 5 5
14 000803 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 1 2 2
15 000806 โรงเรียนบ้านส้อง 4 57 19
16 000813 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 2 2
17 000819 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 2 2
18 000823 โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 2 2
19 000833 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 2 23 8
20 000848 โรงเรียนบ้านเขาปูน 2 17 6
21 000861 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 2 4 3
22 000877 โรงเรียนบ้านไสขรบ 2 4 3
23 000879 โรงเรียนบ้านไสดง 3 16 8
24 000890 โรงเรียนมหาราช 2 1 3 2
25 000901 โรงเรียนวัดคลองตาล 1 7 3
26 000915 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 6 11 8
27 000925 โรงเรียนวัดบางพา 1 1 1
28 000930 โรงเรียนวัดบ้านส้อง 3 18 8
29 000970 โรงเรียนวัดอินทการาม 1 20 5
30 000985 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1 3 2
31 001013 โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 1 1
32 001061 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 4 4 4
รวม 58 291 128
419

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]