หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สมุทรปราการ เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001136 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 1 1 1
2 001308 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 3 2
3 001313 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 3 4 4
4 001341 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1 3 1
5 001354 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1 1 1
6 001383 โรงเรียนวัดบางนางเกรง 1 1 1
7 001529 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 3 5 4
8 001554 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 1 2 2
9 001600 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 1 1
10 001627 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 2 4 2
11 001635 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 1 1
12 001643 โรงเรียนเทศบาล1(เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1 1 1
รวม 17 27 21
48

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]