หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000017 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 2 4 3
2 000043 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1 1 1
3 000078 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1 8 4
4 000080 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1 3 2
5 000081 โรงเรียนบ้านคลองไพร 1 3 2
6 000085 โรงเรียนบ้านชายเคือง 2 4 4
7 000109 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1 2 2
8 000150 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 2 3 3
9 000178 โรงเรียนบ้านพัดโบก 1 1 1
10 000201 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1 3 2
11 000206 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1 6 2
12 000246 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1 3 2
13 000306 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1 2 2
14 000310 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 2 3 3
15 000400 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 1 3 2
16 000518 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 1 1 1
17 000524 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1 1 1
18 000555 โรงเรียนอุทิศศึกษา 1 15 4
19 000557 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1 1 1
รวม 23 67 42
109

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]