หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. กำแพงเพชร เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000035 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 4 54 14
2 000139 โรงเรียนบ้านบางลาด 3 5 5
3 000147 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 1 2 2
4 000159 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 1 5 2
5 000177 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1 3 2
6 000260 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 1 1 1
7 000262 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 3 4 4
8 000267 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 1 6 3
9 000268 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา) 1 2 2
10 000269 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 3 2
11 000308 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 1 1 1
12 000309 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1 2 2
13 000311 โรงเรียนบ้านเขาคีริส 1 1 1
14 000370 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1 1 1
15 000381 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1 6 3
16 000395 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1 3 2
17 000426 โรงเรียนวัดคูยาง 2 9 4
18 000504 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 5 38 13
19 000541 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1 1 1
20 000556 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) 1 2 2
21 000391 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 4 7 6
22 000508 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลานกระบือ 1 2 1
23 000560 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 3 2
รวม 38 161 76
237

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]