ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
Science Show ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.น่าน เขต 2 90.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป.น่าน เขต 2 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสว้า สพป.น่าน เขต 2 77.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต 2 73.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านส้าน สพป.น่าน เขต 2 73.16 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป.น่าน เขต 2 71.2 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน