ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรนคร สพป.น่าน เขต 2 80.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า สพป.น่าน เขต 2 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสบขุ่น สพป.น่าน เขต 2 72.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางแก สพป.น่าน เขต 2 71.2 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต 2 67.6 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านด่าน สพป.น่าน เขต 2 65.5 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมณีพฤษ์ สพป.น่าน เขต 2 65.3 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ สพป.น่าน เขต 2 64.8 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง สพป.น่าน เขต 2 64.6 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนิธากร สพป.น่าน เขต 2 63.4 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป.น่าน เขต 2 63.2 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป.น่าน เขต 2 61.6 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน