ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนบ้านนาหนุน 2 สพป.น่าน เขต 2 89.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา สพป.น่าน เขต 2 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนริม-ป่าคาฯ สพป.น่าน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป.น่าน เขต 2 80.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป.น่าน เขต 2 79.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านยู้ สพป.น่าน เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป.น่าน เขต 2 - -  
9 โรงเรียนวรนคร สพป.น่าน เขต 2 - -  
10 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป.น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน