ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนไตรคามฯ สพป.น่าน เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป.น่าน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สพป.น่าน เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ สพป.น่าน เขต 2 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป.น่าน เขต 2 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ สพป.น่าน เขต 2 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านยู้ สพป.น่าน เขต 2 61 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต 2 59 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านร้อง สพป.น่าน เขต 2 57 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนิธากร สพป.น่าน เขต 2 34 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน