ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต 2 86.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจฯ สพป.น่าน เขต 2 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป.น่าน เขต 2 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป.น่าน เขต 2 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป.น่าน เขต 2 50 เข้าร่วม 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน