ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป.น่าน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป.น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาฝาง สพป.น่าน เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าวังผาฯ สพป.น่าน เขต 2 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป.น่าน เขต 2 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป.น่าน เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านตึ๊ด สพป.น่าน เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป.น่าน เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง สพป.น่าน เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
12 โรงเรียนบ้านยู้ สพป.น่าน เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
13 โรงเรียนบ้านสบหนอง สพป.น่าน เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป.น่าน เขต 2 50 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน