ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต 2 89.38 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป.น่าน เขต 2 87.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป.น่าน เขต 2 77.41 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจฯ สพป.น่าน เขต 2 75.53 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.น่าน เขต 2 63.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป.น่าน เขต 2 59.57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป.น่าน เขต 2 50.18 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป.น่าน เขต 2 45.49 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านสว้า สพป.น่าน เขต 2 44.08 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป.น่าน เขต 2 41 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน