ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป.น่าน เขต 2 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป.น่าน เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าวังผาฯ สพป.น่าน เขต 2 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป.น่าน เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง สพป.น่าน เขต 2 81.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขอน สพป.น่าน เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สพป.น่าน เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านด่าน สพป.น่าน เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเกวต สพป.น่าน เขต 2 71 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน