ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าค้ำฯ สพป.น่าน เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป.น่าน เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป.น่าน เขต 2 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต 2 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาฝ่า สพป.น่าน เขต 2 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป.น่าน เขต 2 59 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ สพป.น่าน เขต 2 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง สพป.น่าน เขต 2 57 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาหนุน สพป.น่าน เขต 2 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป.น่าน เขต 2 54 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป.น่าน เขต 2 51 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนอง สพป.น่าน เขต 2 50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา สพป.น่าน เขต 2 46 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต 2 45 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป.น่าน เขต 2 42 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.น่าน เขต 2 38 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป.น่าน เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน