ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
โครงงานสุขพลศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป.น่าน เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวรนคร สพป.น่าน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมณีพฤษ์ สพป.น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า สพป.น่าน เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.น่าน เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางแก สพป.น่าน เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป.น่าน เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.น่าน เขต 2 77 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน