ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแหน สพป.น่าน เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.น่าน เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป.น่าน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป.น่าน เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป.น่าน เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป.น่าน เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.น่าน เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป.น่าน เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน