ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป.น่าน เขต 2 87.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.น่าน เขต 2 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองผุก สพป.น่าน เขต 2 74.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา สพป.น่าน เขต 2 72.33 เงิน 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน