ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป.น่าน เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสบขุ่น สพป.น่าน เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกอกจู สพป.น่าน เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนอง สพป.น่าน เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.น่าน เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน สพป.น่าน เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปางยาง สพป.น่าน เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองผุก สพป.น่าน เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนรัชดาฯ สพป.น่าน เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน