ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรนคร สพป.น่าน เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป.น่าน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านส้าน สพป.น่าน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเสี้ยว สพป.น่าน เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป.น่าน เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป.น่าน เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านม่วง สพป.น่าน เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต 2 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป.น่าน เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนน้ำลักใต้ สพป.น่าน เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน