ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป.น่าน เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านส้าน สพป.น่าน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมณีพฤษ์ สพป.น่าน เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.น่าน เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป.น่าน เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป.น่าน เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป.น่าน เขต 2 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสว้า สพป.น่าน เขต 2 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป.น่าน เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป.น่าน เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป.น่าน เขต 2 76 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน