ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป.น่าน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป.น่าน เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สพป.น่าน เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป.น่าน เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน