ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป.น่าน เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.น่าน เขต 2 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ สพป.น่าน เขต 2 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนิธากร สพป.น่าน เขต 2 71.4 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป.น่าน เขต 2 67.68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเชียงแล สพป.น่าน เขต 2 65.48 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนน้ำลักใต้ สพป.น่าน เขต 2 63.96 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนไตรราษฎ์วิทยา สพป.น่าน เขต 2 63.45 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 56.51 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.น่าน เขต 2 51.26 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป.น่าน เขต 2 48.73 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป.น่าน เขต 2 47.55 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านปางกอม สพป.น่าน เขต 2 47.04 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป.น่าน เขต 2 46.02 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสบปืน สพป.น่าน เขต 2 45.51 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป.น่าน เขต 2 45.01 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย สพป.น่าน เขต 2 30.12 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน