ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันเจริญ สพป.น่าน เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป.น่าน เขต 2 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกอก สพป.น่าน เขต 2 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว สพป.น่าน เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวรนคร สพป.น่าน เขต 2 80.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเชียงแล สพป.น่าน เขต 2 76.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป.น่าน เขต 2 75.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป.น่าน เขต 2 70.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านส้าน สพป.น่าน เขต 2 68.75 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป.น่าน เขต 2 66.5 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านปอน สพป.น่าน เขต 2 64.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปางกอม สพป.น่าน เขต 2 62.25 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน