ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้าน สพป.น่าน เขต 2 96.37 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชียงแล สพป.น่าน เขต 2 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสว้า สพป.น่าน เขต 2 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวรนคร สพป.น่าน เขต 2 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป.น่าน เขต 2 89.62 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต 2 88.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจฯ สพป.น่าน เขต 2 88.7 ทอง 7  
8 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป.น่าน เขต 2 88.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนิธากร สพป.น่าน เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาขวาง สพป.น่าน เขต 2 87.9 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป.น่าน เขต 2 87.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต 2 87.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแหน สพป.น่าน เขต 2 86.8 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป.น่าน เขต 2 85.1 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกิ๋วจันทร์ สพป.น่าน เขต 2 84.7 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ สพป.น่าน เขต 2 83.3 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแพะกลาง สพป.น่าน เขต 2 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป.น่าน เขต 2 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาฝ่า สพป.น่าน เขต 2 80 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน