ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป.น่าน เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยท่าง สพป.น่าน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธาราบรรพต สพป.น่าน เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเวียงสอง สพป.น่าน เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนไร่ สพป.น่าน เขต 2 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป.น่าน เขต 2 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน