ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป.น่าน เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป.น่าน เขต 2 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจฯ สพป.น่าน เขต 2 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป.น่าน เขต 2 84.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป.น่าน เขต 2 76.75 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน