ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต 2 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป.น่าน เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป.น่าน เขต 2 85.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป.น่าน เขต 2 79.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป.น่าน เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านชี สพป.น่าน เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเกวต สพป.น่าน เขต 2 69 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน