ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต 2 88.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป.น่าน เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป.น่าน เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านส้าน สพป.น่าน เขต 2 82.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป.น่าน เขต 2 79.8 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป.น่าน เขต 2 78.4 เงิน 7  
8 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป.น่าน เขต 2 76.4 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน