ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรนคร สพป.น่าน เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแดนพนา สพป.น่าน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาฝ่า สพป.น่าน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสบหนอง สพป.น่าน เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป.น่าน เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป.น่าน เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป.น่าน เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.น่าน เขต 2 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนขุนน้ำน่าน สพป.น่าน เขต 2 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.น่าน เขต 2 64 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป.น่าน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน